Greenport Duurzaam werkt aan verduurzaming in de Greenport Westland Oostland

DISCLAIMER

Ondanks grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van de informatie op deze website, kan de informatie verouderd, incorrect en/of incompleet zijn. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt de gemeente Westland geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van direct of indirect gebruik van de informatie op deze website.

Het auteursrecht met betrekking tot deze website waaronder vormgeving, tekst, fotomateriaal, logo´s grafische voorstellingen berust uitdrukkelijk bij gemeente Westland dan wel de projectpartners. Het is - behoudens wettelijke uitzonderingen - de gebruiker van de website niet toegestaan om de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Greenport Duurzaam
t.a.v. communicatie
Van Geeststraat 1
2691 BE 's-Gravenzande
T 0174 67 23 39
F 0174 41 85 41
M 06 24 25 18 24
E info@greenportduurzaam.nl

 


 
spacer
Het project Greenport Duurzaam is mede gefinancierd met steun van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.
COLOFON | DISCLAIMER